YIN YOGA

Yin yoga är en återhämtande och meditativ yoga, där fokus ligger på att stilla kropp och sinne. Inom Yin yoga fokuserar man på kroppens yin-delar så som bindvävnad/fascia, inre organ, leder och ligament istället för kroppens muskler. Yin yoga är en motvikt till yang-baserad, mer fysisk krävande yoga t.ex. Ashtangayoga. 

 

Yin yoga har sitt ursprung i kinesisk medicin och enligt den filosofin bär alla levande varelser på en livskraft som kallas för Qi (Enligt Indisk filosofi kallas kraften för Prana). Qi flödar i våra kroppar genom energikanaler som kallas för meridianer (Indisk filosofi säger att Prana flödar genom nadis och våra chakran). 

Meridiarnernas väg går igenom bindvävnaden och varje meridian har en direkt koppling till våra olika organ. När vi befinner oss i olika Yin-yoga positioner stimuleras vår bindvävnad samt vårt energiflöde/Qi i kroppen. Vi löser upp stagnerad energi, torkad bindvävnad och skapar mer cirkulation och energi i kroppen. 

 

Till skillnad från Yang-baserad yoga låter Yin yogan våra muskler att slappna av helt. Man stannar kvar i samma position under en längre tid, i snitt 3-5 min och praktiserar samtidigt medveten närvaro. I Yin yogan stretchar man inte, drar inte, och man undviker att hålla kroppen i ytterlägen. Man slappnar av, låter kroppen vara och på så sätt kommer djupare och djupare in i positionerna - passiv stretch. 

 

Yin yoga passar alla människor, kroppar och kunskapsnivåer. Det finns flertalet studier som visar fördelar med Yin yoga, för att hjälpa personer med ryggvärk, knä, nackproblem samt för de personer som lever mycket i Yang - en snabb livsstil med mycket prestation. När det kommer till den fysiska delen inom Yin yoga är det viktigast vart det känns, inte hur det ser ut. Alla kroppar är unika och det är därför viktigt att vara närvarande i sin egen kropp, lyssna till sin egen kropps signaler och vad den berättar. Vart det känns kommer vara helt unikt för alla personer. Likaså intensiteten.

Den mentala delen inom Yin yoga är även den fantastisk. Vi tillåts att vara helt stilla i positionerna vilket gör att vi släpper fokus på utsidan av vår kropp, är närvarande i nuet och hinner landa i vår kropp och själ. Vi tillåts att vara i våra tankar och känslor.

 

Yin yoga är en helt underbar och kärleksfull yogaform - både för kropp och själ♥

 

 

Kärlek, Fanny