YOGANS HISTORIA & BAKGRUND

Ordet Yoga kommer från Sanskrit (Indiskt fornspråk) och betyder förening mellan kropp och själ. Yoga är inte en religion, utan en filosofi. Forskare tror att yoga är en minst 5000 år gammal tradition och härstammar från Indien. Yoga praktiseras i form av fysiska kroppsövningar, meditation, andningstekniker, mantran, filosofiska frågeställningar, kunskap, visdom, sång och olika etiska/moraliska förhållningssätt i livet. Den yogan vi i västvärlden är mest bekanta med är den fysiska yogan, andningstekniker och meditation. Yogan påstås vara en av världens äldsta och levande andliga traditioner.

 

Enligt den Indiska filosofin sägs det att Yogiska mästare (rishis) uppfann yogan genom att observera djurens rörelsemönster och sedan härma dessa. De Yogiska mästarna observerade hur olika kroppsställningar påverkade kroppen och sinnet under meditation. När de befann sig i ett meditativt tillstånd kunde de observera hur kroppens energi (prana/qi) flödade genom energikanaler (nadis) och bildade energicentrum (chakran). Till en början var yogan hemlig och otillgänglig för allmänheten. Yogan överfördes endast muntligt från lärare till elev och grundades alltid i personliga upplevelser.

 

 

Vedisk Yoga

Gamla skrifter från 3000 år f. kr. som har hittats via arkeologiska utgrävningar visar att yoga existerade redan då. Denna tid inom yogans historia kallas för vedisk yoga. På den tiden användes yoga i första hand som en teknik för att stilla sinnet och hålla det koncentrerat under tiden man utförde olika ritualer. Någon gång under denna tid tillkom Upanishaderna, som är den viktigaste delen av Vedaskrifterna (böcker var man kan finna Hinduismens äldsta skrifter). Upanishaderna är grunden för den världsbild som återfinns i Vedanta (det mest kända filosofiska systemet i Indien).

Enligt Upanishaderna finns det fyra grundtankar: Själen (atman) är identisk med Universum (brahman), insikten om att allt är ett leder till frihet (moksha), människans tankar och handlingar bestämmer hennes framtida öde (karma), om man inte når insikt kommer man att återfödas i enlighet med sitt karma (reinkarnation).

 

 

Klassisk Yoga 

Perioden som kallas för klassisk yoga startade på 200-talet e. Kr. efter den vediska yogan. Under den perioden skrev Patanjali Yoga Sutras som räknas som yogans mest klassiska verk. Patanjali var den första som hävdade att varje levande individ är sammansatt av material (prakriti) och själ (purusha). Han beskriver yoga på ett systematiskt och förståeligt sätt och påstår att för att en individ ska uppnå lycka och helhet så måste hela individen stärkas. Både kroppen, sinnet och själen.

Patanjali är mest känd för den åttafaldiga vägen, en metod för att nå andlig upplysning. Den består av följande delar: moralisk disciplin (yama), återhållsamhet (niyama), kroppsställning (asana), andningsreglering (pranayama), bortdragande från sinnesintryck (pratayahara), koncentration (dharana), meditation (dhyana) och extas (samadhi).

 

 

Tantrismen och Hatha Yoga

Tiden efter den klassiska yogan, blev yogan allt mer fysisk och ett system där olika asanas i kombination med pranayama utvecklades. Tantrismen påverkade yogatraditionen. Enligt den tantriska yogan finns det en gudomlig kraft (kundalini) i människans kropp som är oaktiverad. Detta ledde till att den fysiska kroppen hamnade i fokus för de rituella övningarna, detta för att kunna väcka kundalinikraften. Denna utveckling banade väg till skapandet av Hathayoga (fysisk yoga) samt till olika vägar och skolor inom tantrayoga. Hatha yoga utgör en stor grund för dagens moderna yogautövande.

 

 

Modern Yoga

1983 var året då yogan började sprida på sig. Många av yogans andliga lärare flyttade från Indien till Amerika. En av dessa var den indiska gurun Vivekananda. Yogan spred sig utanför Indiens gränser och yogan började nu för första gången att läras ut öppet till alla som kunde betala för en yogakurs. Under 60-talets hippiekultur fick yogan fäste i västvärlden och på 90-talet kom det största genombrottet. Yogan har efter det utvecklats i olika inriktningar med egna traditioner, former och stilar.

Yoga från början, var som sagt inte samma yoga som den är idag. Yogan är under ständig utveckling och det går idag att hitta flertalet olika yogaformer. Enligt mig finns det inga rätt eller fel när det kommer till yoga, var och en har rätt att finna sin egen yoga och det är det som är så fantastiskt – det finns en yoga för alla ♥

Kärlek, Fanny