HEALING

unnamed (2).jpg

Mental, fysisk eller känslomässig obalans beror många gånger på att vi har tappat kontakten med oss själva, eller att vi har förlorat livsenergi. Detta kan bero på flera olika anledningar t.ex. trauman och obearbetade känslor från detta liv/tidigare liv, utmattning, vårt levnadssätt, negativa tankebanor etc. 

Vi kan känna oss vilsna, sorgsna, tomhetskänsla, olyckliga, en trötthet som ej går att vila bort. Vi upplever en förlorad livsenergi och en separation från oss själva och andra. I sådana tillstånd är det lätt att vi försöker fylla upp detta tomrum med saker utanför oss själva. Det kan vara med relationer, mat, kontroll, alkohol, överdriven träning m.m. Att försöka fylla upp detta tomrum med saker och ting utanför oss själva skapar endast mer obalans och känslan av en större separation. Det är även lätt att vi börjar söka efter svar utanför oss själva på olika sätt.

Under denna Healing-session hjälper jag dig att se klarare om vad det är som pågår i ditt inre. Jag arbetar intuitivt och känner in dina Chakran, dina andliga kroppar och eventuella obalanser. Jag fyller på din kropp med läkande livsenergi, frigör blockeringar och får igång ditt eget flöde. Mitt arbetssätt är holistiskt och jag arbetar övergripande med att känna in din Fysiska kropp, Mentala kropp, Emotionella kropp och din Spirituella kropp. 

Healingen utförs på plats Franzéngatan 47 Kungsholmen/Stockholm eller på distans. Under sessionen är du fullt påklädd och ligger bekvämt nedbäddad under en filt. Healingen sker under tystnad och efteråt avslutas sessionen med vägledande ord som har dykt upp under sessionen.

Hur man upplever sessionen är högst individuellt. Vissa personer kan känna av en pirrande känsla, kyla eller värme i kroppen under behandlingen. Vissa personer blir trötta och somnar. Varje behandling är unik. Innan Healingen rekommenderar jag att du inte har ätit de närmaste tre till fyra timmarna, så att du känner dig ren och mottaglig i din kropp. Planera gärna in Healingen på en dag där du har tid och utrymme för reflektion och återhämtning efteråt.