REIKI HEALING

Reiki healing kommer ursprungligen från Japan, men har tusenåriga rötter i t.ex. Tibet. Ordet Reiki kommer från två japanska ord och betyder Rei "universiell" och Ki "livsenergi". 

 

Reiki är en holistisk arbetsmetod, där man utgår från att kroppen och psyket är en helhet. Reiki healing arbetar på flera plan samtidigt. Det är en mjuk och effektiv behandlingsmetod mot fysiska och mentala/emotionella spänningar. Reiki kan heala dåtid, nutid och framtid. Man kan beskriva Reiki som en ljus, ren och kärleksfull energi från vår högsta andliga källa. Energin är läkande och kan aldrig skada på något sätt.

 

Hälsans källa kommer från vår livskraft (Ki, Prana) som flödar i vår kropp. Vår livskraft kan flyta på starkare eller svagare beroende på hur vi tar hand om oss själva fysiskt och psykiskt. Våra negativa tankar och känslor är oftast den främsta orsaken till att vår livskraft begränsas. Det finns även en hel del studier som påvisar att den största bakomliggande faktorn till många av våra sjukdomar orsakats direkt eller indirekt av vårt sinne. Det är dock viktigt att veta att vårt sinne inte bara existerar i vår hjärna, utan i hela vår kropp. Vår livksraft finns i vår fysiska kropp och i vår Aura - varav Reiki fokuserar på att läka h e l a vår kropp.

 

Reiki healing går till så att jag som utövare använder mig av en teknik som kallas handpåläggning, där jag överför universiell energi via min initierade energikanal, till den person jag praktiserar healingen på. Reiki healing kan utföras både på distans och på plats. Den läkande energin kommer inte från mig som utövare, utan  v i a  mig från universum. Eftersom att Reiki styrs av ett högt vetande, så vet den helande energin själv vart den ska ta vägen och hur den ska reagera. Reikin kan även se det vi själva kanske inte kan se och förstå alla gånger, t.ex. vårt undermedvetna, upplevelser från tidigare liv, olika trauman sedan barndomen etc. Reikin kan med andra ord läka det vi själva inte visste att vi hade behov av att läka. 

 

Helande händer har alltid varit en stor del i människors liv. Omedvetet och medvetet. När någon blir orolig kan vi lägga en hand på denna för att lugna. När ett barn har ramlat och slagit sig, kan vi blåsa på såret för att det ska kännas bättre. Vi alla människor bär på energi. Med Reiki får vi tillgång till ännu mer energi. Reiki healing är ingen religion och den kan ges och tas emot av alla, vare sig man är spirituellt eller vetenskapligt lagd och man behöver heller inte tro på det för att det ska fungera. Det finns modern forskning som visar att Reiki är effektiv i många olika sammanhang. Reiki är idag även klassad som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Kärlek, Fanny