OM FLOW BY FANNY

image_6483441 (11).JPG

"BECOME YOUR OWN GURU"

Så länge jag kan minnas har jag känt av en magisk kraft runt omkring oss, större än vad som går att förklara. Jag har känt att det finns så mycket mer, bortom det logiska tänkandet eller det vi kan skåda med blotta ögat. Redan från barndomen har jag tydligt känt av olika energier, från andra människor, men även från djur, natur och andra väsen.

 

Som barn började jag tidigt intressera mig för att kommunicera med djur och gick även en djurkommunikations-kurs som den yngsta eleven i klassen. Jag deltog ofta och gärna i olika typer av andliga sammanhang. Det var många i min omgivning som påstod att jag hade stor fantasi, men inom mig kände jag en stark tillit till mig själv och till mina upplevelser.  I unga tonåren förlorade jag en förälder och det kom att bli mitt första stora andliga uppvaknande. Den perioden i mitt liv blev ett tydligt kvitto på att det vi upplever, går inte alltid att förklara med ett logiskt tänkande.

Det var inte sedan förrän 2013 som nästa stora andliga uppvaknande skedde genom en själslig relation. I samma veva började jag få tydliga flashbacks från tidigare liv. Jag började då fördjupa min kunskap och mitt intresse för själsliga relationer - Karmiska relationer, Själsfränder och slutligen Tvillingsjälar. Det var under denna period som jag på riktigt började ta min gåva på allvar. Sedan dess har jag regelbundet och på olika sätt fördjupat mig i min andliga utveckling. En utveckling som jag värdesätter högt och som kommer att pågå för resten av mitt liv. Genom åren har jag, tack vare min egna resa och samlade erfarenheter, samt med hjälp av fantastiska lärare, samlat på mig ovärderlig kunskap. Alla djupa dalar, alla höga toppar och alla känslor och upplevelser där emellan, har tagit mig dit jag befinner mig idag. Allt för att kunna hjälpa och vägleda andra människor som befinner sig på sin resa genom livet.

  

Min gåva är min starka intuition. Jag kan tydligt känna in energierna i min omgivning och även se vad det är som pågår på ett djupare plan. I mötet med en annan människa kan jag känna in personens nuvarande situation, känslor, eventuella blockeringar samt vad det är som hindrar personen framåt. Jag får ofta till mig budskap om människors högsta potential. Jag har stor respekt och ödmjukhet inför mitt arbete och till de budskap som kommer till mig. Jag känner även en stor tillit till att budskapen kommer till mig av en anledning. Allt jag gör bottnar sig i mitt hjärta och det är även den kärleksfulla känslan jag vill förmedla vidare ut i världen.

 

Jag har ett holistiskt synsätt på livet. Inom alla områden. Vilket även speglar sig igenom mitt arbete. Jag insåg tidigt i mitt liv att vi människor är så mycket mer än bara våra fysiska kroppar, namn och titlar. Vår fysiska kropp, mentala kropp, emotionella kropp och vår spirituella kropp påverkas alla utav varandra. När vi upplever ohälsa på något sätt, är det ett tydligt tecken på obalans i någon utav våra andliga kroppar. Allt hänger samman och balansen däremellan har en stor betydelse på vårt mående. Det vi tänker skapar våra känslor, våra känslor påverkar vårt mående och kan spegla sig i fysiska symptom på olika sätt, precis som maten vi stoppar i oss. Vår spiritualitet hjälper oss att komma i kontakt med vår själs inre sanning.

 

Vi alla människor förtjänar att leva utifrån vår högsta potential. Vi alla människor förtjänar att leva ett liv som vi älskar att vakna upp till varje dag. Där vi känner inre frid och villkorslös kärlek till oss själva och till andra. Vi alla förtjänar att komma i kontakt med vår egen inre visdom. Med stor ödmjukhet, kärlek och empati, vill jag med min gåva hjälpa dig att komma hem, till din egen själs sanning.

UTBILDNINGAR

Livet själv, är vår främsta läromästare när det kommer till personlig utveckling. Det spelar enligt mig ingen roll hur många och långa utbildningar man har gått, om man inte själv praktiserar utbildningens innehåll. Att utveckla sig själv kommer inte gratis eller av att du har läst en bok eller gått en kurs. Det kräver att jobba med sig själv dagligen, möta sina lärdomar i livet med ett öppet hjärta och sinne, mod att möta och acceptera alla sidor hos sig själv. Vi alla människor är under ständig utveckling och förändring. Vi alla är elever i livets skola. Ingen utbildning i hela världen kommer att göra dig hel som människa, det är endast DU som kan göra det jobbet med dig själv. Genom hela livet.

Med det sagt, så ligger den spirituella världen, personlig utveckling, yoga, meditation etc. mig varmt om hjärtat och jag söker ständigt efter nya insikter och lärdomar. Jag kommer därför att uppdatera denna sida med de olika utbildningar som jag dras till längs livets gång.

 

 

⟩ Hatha Yoga -och Meditationslärare - 200H enligt Yoga Alliance (YogaJona, 2017-2018).

⟩ Spirituell vägledare, Workshop (Minervas, 2019).

⟩ Reiki Healer Level 2, Usui systems of Natural healing  (Madeleine Stallard, 2020).

⟩ Yin Yoga  - 100H enligt Yoga Alliance (Yogaproductions, 2020-2021).

⟩ Lead like a Queen, with Feminine energy and Embodiment  (Mel Wells, 2020)

⟩ Ceremoniell Cacao Master Course, (Luna Cacao, 2021)

⟩ Tantra Teacher Training, 500h (Inner Camp, 2021-2022).

⟩ Human Design Reader Training, (Human Design Academy Linnea Stella, 2021)

⟩ Womb Healer - Deepening Training, 30h (Inner Camp, 2022)