HÖGKÄNSLIGHET

freespirit.jpg

Att tillåta sig själv att känna alla sina känslor är inte en självklarhet för alla människor. Det är något jag har lärt mig genom livet och genom alla själar jag har träffat längs vägen. För många är det en stor skam att leva ut sitt skratt, lika som att gråta och låta tårarna bränna sönder längs kinderna. Det finns även de människor som inte naturligt känner alla sina känslor. 

Enligt mig finns det inga rätt eller fel, så länge man är sann och ärlig mot sig själv. För mig är det en självklarhet att känna. Vare sig jag vill det eller inte. Min högkänslighet är min största styrka, likaså min stora svaghet.

 

Jag har alltid haft nära till mina känslor. Alla känslor. Fån A till Ö, samt alla nyanser där emellan. Alla dessa känslor kan yttra sig mer eller mindre för mig, beroende på olika omständigheter. Mina känslor i sig är oftast ingenting jag lägger någon värdering vid, de är endast vägvisare och symptom till något djupare inom mig. Min inre sanning. Jag känner även lätt av och påverkas utav andra människors känslor samt de energier som finns runtomkring mig, som ofta visar sig genom mina känslor. Jag försöker därför alltid gräva djupare till v a r f ö r  jag känner som jag gör. Vad vill mina känslor tala om för mig? Det är det grävandet som sedan visar mig den  r i k t i g a   s a n n i n g e n  bakom mina känslor. För det är inte alltid som känslan i sig vägleder mig rätt. Ibland kan till exempel ångest eller rädsla dyka upp inom mig, som en gedigen baksmälla, för att jag inte har lyssnat inåt till min egen sanning, eller för att det är den känslan som personen mitt emot mig känner. Som några exempel på hur det kan uppenbara sig för mig.

 

Att gräva djupare in i mig själv, i varje känslovrå, lager, ljus och mörker - är något som jag mer eller mindre vill kalla mig beroende av. Det är ett grävande som läker mig, som utvecklar mig, som får mig att växa som människa. Det är detta grävande av mina egna känslor, som även gör att jag har lätt för att förstå och kan relatera till andra människors känslor - för jag vet hur det känns. 

 

Vad innebär känslor för dig? 

 

Kärlek, Fanny