EGO VS. INTUITION

indian.jpg

När vi påbörjar vår själsliga resa kommer vi till en punkt där vi vill lära oss skillnaden mellan vårt ego och vår intuition. Innan vi skärper våra högre sinnen så kan det vara svårt och utmanande att skilja på dessa två röster inom oss. Det kan även vara svårt att skilja på dessa två röster när vi hamnar utanför oss själva av olika anledningar. När vi genomgår ett andligt uppvaknande blir vi mer medvetna om vårt ego och vår intuition och vi får lättare att känna skillnaden mellan dessa två.

 

Styr du ditt liv utifrån ditt ego? eller från din intuition?

Mitt ego styrde mig under en lång tid. Rösten från mitt ego kan fortfarande dyka upp inom mig emellanåt, däremot är jag idag mer medveten om dessa två tillstånd och jag känner tydligt skillnaden.

 

Vårt ego är vårt sinnes konstruktion. Det har utvecklats över tid som ett sätt att skydda vår mänskliga kropp från att dö. Vårt ego är inte bara negativt för oss, men det kan göra mycket skada om vi inte är medvetna om vårt ego. Vi kan lätt fastna i denna kamp inom oss. Vi lever dessutom i ett ego-baserat samhälle, varav det är inte konstigt att vi har lättare för att påverkas av och leva utifrån vårt ego.

 

Någon gång kommer vi dock till en punkt i livet där vi väljer om vi följer vår rädslas röst (ego) eller rösten av kärlek (intuition). När vi försöker följa båda rösterna inom oss så lever vi instängda mellan två världar och kan uppleva mycket förvirring. Vi fastnar i en etapp av vår andliga utveckling och har svårt för att ta oss vidare. Som en av mina favoritböcker (A course in Miracles) säger, så kan vi inte tjäna två mästare samtidigt. Kärlek och rädsla kan inte existera tillsammans.

 

För att kunna välja vilken väg vi ska följa behöver vi först kunna skilja på vilken röst det är som talar till oss. Vårt ego är den del av vårt sinne som styrs av vår rädsla, begränsningar, destruktivitet och allt annat än kärlek. Vårt ego kan vi föreställa oss som ett högt, skrikande barn som ständigt vill ha och söker uppmärksamhet. Vår intuition är som ett klokt, äldre syskon som lutar sig tillbaka och observerar ego-spelen utan att reagera. Vårt ego vill ständigt kontrollera medan vår intuition överlämnar sig i tillit. Vårt ego dömer oss själva och andra och är ständigt på jakt efter mer. Vår intuition lever i kärlek och överflöd. Vår intuition vet att det som är menat för oss kommer utan att vi någonsin kan förlora det. Egot tror att den är någon. Vårt ego identifieras med att vara en kropp och identitet. Vår intuition är inte knuten till att vara ”någon/något” eftersom den är gränslös och evig. Vårt ego är vårt inre mörker och vår intuition är vårt ljus. Vår intuition är läraren och egot är eleven. Vem av dessa två vill du lyssna på och lära av?

 

 

Hur kan vi komma i kontakt med vår intuition?

 ♥Stilla ditt sinne. Har du någon gång varit på en högljudd restaurang där du inte har kunnat höra vad personen bredvid dig säger? Så är det när egot sitter i förarsätet. Egot skapar förvirring som gör att vi lever i rädsla och ångest. Vi dömer, jämför, planerar, lustar, önskar, allt samtidigt.

♥Meditera. När vi mediterar saktar vi ner och kommer till en plats med inre frid. Vårt ego kommer att kika in med olika tankar, låt dessa passera förbi oberört, utan att lägga någon värdering vid dessa tankar. Till slut kommer bullret att blekna och du börjar höra en lättsammare röst inom dig, din intuition. Intuitionen talar från ljus och kärlek.

♥Utmana ditt ego. Självreflektion. Reflektera över ditt liv och dina erfarenheter. Vad har du lärt dig av olika händelser? Varför dök vissa saker upp i din erfarenhet? Vad har du lärt dig av olika personer och möten i ditt liv? Vad är det för högre syfte bakom allt du har upplevt?

♥Överskrid ditt ego. Att lära sig att lyssna på din intuition istället för ditt ego är som att lära sig att cykla eller köra bil. Från början behöver vi träna på det och fokusera på vad vi ska göra, men till slut gör vi det automatiskt och omedvetet.

♥Lita på din intuition. Det kan vara svårt att göra något som vi vill och känner, men som vi inte tror på. Ju mer vi tränar, desto lättare blir det.

 

Kärlek, Fanny