CHAKRASYSTEMET

chakra.jpg

Enligt den yogiska filosofin ser man människan som en helhet. Att kroppens system är betydligt större och mer komplext än det vi kan se och ta på. Att kroppen är så mycket mer än bara kött och blod. Ordet Chakra kommer från Sanskrit (fornindiskt språk som talades i de områden där yogan uppstod) och betyder "hjul".

 

Vi har många Chakran i kroppen, man brukar dock nämna sju Chakran som de mest centrala. Det är även dessa sju Chakran som sitter längs med vår ryggrad, nedifrån bäckenet upp till hjässan. Ibland brukar man även nämna vår Aura som det åttonde Chakrat. Man talar om Chakrasystemet när det kommer till energier och flödet i kroppen.

 

För att lättare förklara vad detta Chakrasystem innebär, så kan man likna det vid en kraftig elkabel som går längs vår ryggrad, nedifrån och upp. Genom denna elkabel strömmar vår livsenergi (prana) i vår kropp.

 

Denna livsenergi strömmar genom våra Meridianer, eller Nadis, som det också kan kallas. Dessa är energikanaler som går emellan våra Chakran, det vill säga mellan våra energihjul, från bäckenet till ovanför huvudet. I toppen av denna elkabel, ovanför vårt huvud, kan man likna det vid en stor och fin glödlampa. Denna lampa tänds när vi får insikt och når andlig upplysning. Alla Chakran längs ryggraden arbetar som en enhet tillsammans och alla behöver vara iskruvade och snurra i en jämn takt för att lampan högst upp ska kunna tändas och lysa.

Alla Chakran har olika frekvenser, från lägre frekvens nere i Rotchakrat till högre frekvens uppe vid Kronchakrat. Frekvensen är lägre ju längre ned man kommer, då dessa chakran står för jodens energier. De högre chakrana har en högre frekvens, då dessa chakran står för intuitionen och vår kontakt med universum.

 

Chakrana är vår kreativitet och hur vi uttrycker oss. Funktionen i våra Chakran påverkar hur vi mår, hur vi agerar, hur vi är och hur vi upplever saker i livet. Varje Chakra har en koppling till olika kroppsdelar, körtlar och vårt nervsystem. Om energierna i vår kropp inte flödar av någon anledning, t.ex. på grund av undantryckta känslor eller andra känslomässiga blockeringar, så uppstår det en obalans i vårt energisystem. Så beroende på i vilket Chakra vi har en eventuell obalans, så visar det sig i olika symptom i kroppen. Som exempel, om vi har en obalans i vårt första Chakra- Rotchakrat, så kan det visa sig med symptom så som migrän eller andra problem med grundtryggheten i livet. 

rotchakra.jpg

1. Rotchakrat - Muladhara

Placering: Mellangården, längst ned i ryggraden.

Färg: Röd.

Rotchakrat är förknippat med den fysiska delen av oss, och elementet jord. När vårt Rotchakra är i balans känner vi oss i balans och "jordade". Vi känner oss trygga i livet där vi är. Detta chakra står för vår trygghet och representerar alla våra grundläggande behov - mat, hem, familj, tillhörighet, hälsa, välbefinnande, ekonomi och liknande. Ett överaktivt Rotchakra kan ge hett temperament, översexualitet, otålighet och irritation. Ett underaktivt Rotchakra kan ge oss mindre kraft, oförmåga att ta tag i saker och göra förändringar, lägre sexualdrift och depression. 

För att balansera sitt Rotchakra kan man visualisera en röd lotusblomma vid chakrat, äta röd mat och mat rik på protein, vistas mycket ute i naturen och känna jorden under våra fötter och i våra händer.

sexualchakra.jpg

2. Sakralchakrat/Sexualchakrat - Svadisthana

Placering: Vid könsorganet. Ovanför blygdbenet.

Färg: Orange.

Sakralchakrat är förknippat med vår relation till andra människor och våra känslor, element vatten. När detta Chakra är i balans fungerar vi bra i det sociala samspelet och vi känner oss kreativa. Sakralchakrat handlar även om balans, särskilt balansen mellan feminint/maskulint. Ett överaktivt Sakralchakra kan komma i uttryck i våra känslomässiga reaktioner, humörsvängningar så som överkänslighet och en känsla av att aldrig känna sig tillfredsställd. När vi har ett underaktivt Sakralchakra kan vi ha svårt med sociala och känslomässiga relationer, svårt att skaffa vänner eller träffa en partner. 

För att balansera sitt Sakralchakra kan man visualisera ett klart, orange ljus vid chakrat och se hur det strömmar dit med ren energi och tar bort alla blockeringar. Det kan även vara att se över vilka människor man har i sitt liv och se till att bara omge sig med människor som ger positiv energi. Man kan fundera på hur man tror att balansen är i chakrat och arbeta med de. Om man t.ex. känner att det kan vara underaktivt kan man träffa mer människor och knyta mer kontakter, även om det kan kännas jobbigt till en början. Det gör att det öppnar upp för energin i chakrat och gör det lättare ju mer energi som flödar in.

solarplexus.jpg

3. Solarplexuschakrat/Navelchakrat - Manipura

Placering: Ovanför naveln.

Färg: Gul.

Solarplexuschakrat står för vem vi är. Här finns vår vilja, vår självkänsla och vår självdisciplin. Det är också här vi har vårt energicentrum, som ger livsenergi genom hela vår kropp. Här sitter också vår magkänsla. När detta chakra är i balans har man kontroll över sina tankar och känslor, man är nöjd med den man är och man uppskattar människorna runt omkring sig. Elementet som är knutet till detta chakra är eld. När Solarplexuschakrat är överaktiverat reagerar man lätt på olika saker och man kan ha lätt för att bli arg och få andra känslomässiga problem. Man får lätt att kritisera andra människor och bara vilja ha det på sitt eget sätt. Man har lätt att försvinna in i sitt arbete och har en känsla av att allt ska vara perfekt. Vid ett underaktivt Solarplexuschakra kan man lätt bli passiv och inte ta för sig. Man kan få lätt att misstro andra människor, problem med sin självkänsla och känna att man inte duger. Man har lätt för att oroa sig för vad andra tycker och tänker om den man är och det man gör.

För att balansera sitt Solarplexuschakra kan man visualisera en gul solros vid sitt chakra och se den rena, gula färgen flöde genom det. Man kan även vara ute mycket i solen eller sitta vid en eld.

hjartchakra.jpg

4. Hjärtchakrat - Anahata

Placering: Bröstkorgen, i höjd med hjärtat.

Färg: Grön.

Hjärtchakrat står för kärlek, glädje, passion och respekt och godhet gentemot andra människor och levande varelser. Det ses av många som det viktigaste chakrat på grund av att det är hem för kärleken inom oss, även som de största källorna till healing. Det är också detta chakra som knyter samman de lägre vibrerande chakrana med de i högre frekvens. Elementet är luft. Ett balanserat hjärtchakra gör att vi känner oss i balans och att vi känner med övriga världen, våra medmänniskor, djuren och naturen, samt att vi har förståelse för andra människor och accepterar andra som de är. Ett överaktivt chakra kan göra att vi styrs av häftiga känslor, vi kan bli dömande mot andra och få problem i våra relationer. Vi kan ha svårt att lämna relationer som är dåliga för oss. Ett underaktivt hjärtchakra gör att vi har svårt att släppa in människor nära oss, vi blir misstänksamma och vi får en negativ syn på världen.

För att balansera vårt Hjärtchakra kan vi visualisera en klar, grön färg vid vårt hjärta. Det hjälper även att vara ute bland gröna träd och gå på sköna gröna gräsmattor, känna gräset under fötterna. Att var utomhus och känna vinden i ansiktet är också läkande.

halschakra.jpg

5. Halschakrat - Vishudda

Placering: I halsen.

Färg: Blå.

Halschakrat står för vårt uttryck, både fysiskt och vårt tal, men även förmågan att uttrycka det man känner och tänker på olika sätt. Detta chakra står också mycket för sanning, att våga säga vad man tycker och att leva sitt liv enligt det som känns rätt inom oss. När detta chakra är i balans kan man med enkelhet uttrycka det man känner och tänker, man vågar ta för sig i livet. Man har lätt att leva efter sin sanning, men man är också uppmärksam på hur andra uppfattar det man säger och ser till att inte vara dömande och hård i sitt uttryck. Ett överaktivt halschakra gör att man lätt överröstar andra människor, har svårt att låta andra komma till tals. Man kan också vara överdrivet kritisk mot andra människor. Ett underaktivt halschakra gör att man har svårt att uttrycka sig, det kan vara svårt för omgivningen att veta vart de har personen så de kan ge dubbla budskap eller inte våga säga vad den egentligen tycker. Man har svårt att säga ifrån och sätta gränser.

För att balansera sitt halschakra kan man visualisera färgen blå vid Halschakrat och se en våg av blå energi strömma igenom chakrat. Dricka mycket vatten, få nackmassage, sjunga och tala sanning.

tredjeogat.jpg

6. Tredje ögat - Ajna

Placering: Mellan ögonbrynen.

Färg: Indigo.

Tredje ögat kan även kallas för pannchakrat. Chakrat står för den mentala delen av oss själva så som drömmar, målbilder, syn på livet samt vår självbild. Här finns vår medvetenhet och våra tankar, de insikter vi får samt vårt minne och vår samlade erfarenhet. Elementet är ljus. Ett balanserat Tredje öga gör att vi har lätt att lära och komma ihåg saker, göra snabba bedömningar, ha klara visualiseringar och en god självinsikt. Ett tredje öga i balans underlättar också för kontakt med våra guider och vårt högre jag. Ett överaktivt chakra kan göra att man får problem med minnet och lära sig nya saker och man kan få svårt att förstå den andliga världen och även begreppet sunt förnuft. Man kan ha svårt att känna empati för andra människor och ha svårt att känna sin intuition.

För att balansera sitt Tredje öga kan man visualisera färgen indigo vid platsen för Tredje ögat. Man kan klä sig i sådana färger, vara ute i solen, stimulera sin syn genom att titta på vackra saker. Meditation för att stilla sina tankar.

kronchakra.jpg

7. Kronchakrat  - Sahasrara

Placering: Strax ovanför huvudet.

Färg: Violett och vitt.

Kronchakrat förbinder oss med högre energier och universum. Genom Kronchakrat kan dessa energier nå även våra chakran med lägre frekvenser. Elementet är inre ljus. Ett balanserat Kronchakra ger en känsla av att allting hör ihop, vilket gör att man bryr sig om andra med vetskapen om att vi är ett. Man har en stor intuitionsförmåga och tillgång till en stor inre visdom. Man är medveten om att man är en andlig varelse i en fysisk kropp. Ett överaktivt Kronchakra kan ge religiös fanatism, man kan ha svårt att stå med båda fötterna på jorden. Man kan få en överdriven tro på sig själv och människor runtomkring kan få svårt att ta en på allvar. Ett underaktivt chakra kan göra att man känner att livet saknar mening, man kan känna stor rädsla för döden. Allt kan kännas tomt. Man har ingen vilja att utvecklas andligt eller att utveckla sitt inre jag. Man kan också ha problem med balansen och vara klumpig i sina rörelser.

 

För att balansera sitt Kronchakra kan man visualisera en lila eller vit färg vid sitt Kronchakra. Äta ren mat och dricka mycket vatten. Ett annat bra sätt att balansera sitt chakra är genom meditation.

Kärlek, Fanny