BE OCH DU SKA FÅ

antika arkitekturen

Jag hör allt för många människor som önskar mer av sitt liv, men som är för rädda för att be om det. 

Det kan handla om allt ifrån en önskan till en mer passionerad kärleksrelation, till att få den där titeln på jobbet som man alltid har drömt om. Det som i de flesta fall står emellan vår önskan av att vilja ha mer till att faktiskt be om det, är rädslan att förlora det vi redan har. Det vill säga rädslan att förlora det som vi egentligen inte vill ha. 

 

Hur ska din partner kunna göra dig tillfredsställd, när du inte berättar på vilket sätt du vill ha en kärleksrelation? Hur ska din chef kunna ge dig en befodran i din karriär, när denne tror att du redan befinner dig på en position du vill vara? 

 

Vi hamnar i en rädsla att förlora vår partner om vi kräver mer av relationen. Vi blir rädda för att vår chef ska tycka att vi är otacksamma när vi ber om den där tjänsten vi önskar ha. Ställ dig frågan vad som känns jobbigast, att vara kvar där du befinner dig, men med en inre önskan av att vilja ha mer, eller att faktiskt våga be om det du vill ha mer av ,men då kanske förlora det du redan har? Kan vi verkligen förlora något? Om vi förlorar något, var det överhuvudtaget vårt från början?

Om du till exempel önskar dig en mer passionerad kärleksrelation, men din partner inte vill möta dig och dina behov, fråga dig själv om ni verkligen är rätt för varandra? Du har rätt att be om allt du vill ha i det här livet. Vare sig det är den där kärleksrelationen du alltid har drömt om, stöttande vänner med samma värderingar som dig, den där karriären du inte kan släppa tanken på. Självklart behöver vi själva anstränga oss och inte leva med en tro att någon annan ska leverera allt detta gratis till oss. Men först och främst behöver vi våga be om det. Ingen önskan är för stor. Lev ditt liv precis som du vill ha det. Du är ansvarig för ditt eget liv och i slutändan är det upp till dig hur ditt liv blev.

 

Låt inte rädslan att förlora det du redan har stå i vägen för dina drömmar. Är det något som du dagligen går och tänker på och önskar mer av i ditt liv, så kommer de tankarna inte att försvinna inom dig förrän du lyssnar på din egen röst och tar dessa tankar på allvar. Dessa önskningar kommer inte att försvinna förrän de har gått i uppfyllelse.

 

Lita på att det som är din mening här i livet, kan du aldrig förlora. Våga be om det Du förtjänar. 

Kärlek, Fanny