AURA

thumbnail_IMG_2950.jpg

Har du någon gång funderat på varför vissa människor sticker ut mer än andra? Varför vissa människor strålar mer än andra?  

 

Svaret heter Aura.

 

Att känna av en annan människas Aura kräver inte att man är ett medium eller överhuvudtaget tror på något andligt. Det finns en hög sannolikhet att du redan har känt av detta energifält hos andra människor, medvetet eller omedvetet. Framförallt att du har känt av din egen Aura. Ett exempel kan vara om vi träffar en annan människa som vi gillar, då vill vårt energifält omslutas av den andra personens energifält. Tvärtom, mot när vi träffar en person som vi inte gillar, så krymper vi vårt eget energifält för att skydda oss själva från den andra personen.

Aura är något som vi alla människor, djur, natur och varje levande varelse omges utav. Auran sträcker sig en bit utanför vår fysiska kropp och lyser olika beroende på vår personlighet, vårt mående och eventuella blockeringar i vårt energisystem. Auran är kopplad till vårt chakrasystem. Även våra fysiska, andliga och själsliga aspekter syns i vår Aura. Vår Aura är i ständig rörelse och förändring. Auran reagerar på yttre omständigheter och på våra egna skiftningar i tankar, känslor och vårt fysiska välmående. Det kan även finnas blockeringar i vår Aura av olika anledningar. Ett exempel på en blockering kan vara att man har fått ett brustet hjärta, då får man ofta blockeringar i sitt hjärtchakra och energin i det chakrat kan stanna av i rörelse alt. tappa energin helt och hållet. Detta yttrar sig sedan i vår Aura.  

Själslig påfyllnad och att lyssna på våra egna behov är något vi alla människor behöver för att må bra. När vi tar hand om oss själsligen och fysiskt, är sanna mot oss själva och lever från vårt hjärta och inte från vårt ego, så kommer detta att visa sig i vår Aura.

Kärlek, Fanny