ATTRAKTIONSLAGEN

Gammal bok

Attraktionslagen är en Universell lag som grundar sig på energier. Den säger att alla energier som rör sig på samma sätt, dras till varandra. Våra tankar och det vi fokuserar på under längre tid, är även det vi kommer att attrahera in i våra liv. Det kan komma tillbaka till oss på alla möjliga olika sätt, så som händelser, personer, etc. Denna lag är verksam hela tiden, vare sig vi är medvetna om den eller inte. Attraktionslagen fungerar på precis samma sätt som t.ex. Gravitationslagen, vi kan inte stänga av den eller sluta använda den. Den existerar hela tiden och är alltid aktiv och i rörelse. 

 

Stanna upp och blicka ut över ditt eget liv. Allt du har i ditt liv just nu, har skapats av dina tidigare tankar och känslor. Det kan låta provocerande för de personerna som anser att de lever sitt liv med otur, men den nakna sanningen är att dessa personer många gånger har sänt ut dessa energier till Universum "jag har alltid otur", "livet vill mig illa", " jag är dömd för att misslyckas", "jag älskar inte mig själv" och Universum är snabb med att besvara dessa energier. Lika som att vissa personer alltid lever sitt liv med lätthet och med en känsla av att "allting löser sig", "jag har tillit till livet och det som sker", "jag förtjänar att vara lycklig", "jag älskar mig själv" vilket även Universum kommer att besvara.

 

Vi alla människor har valt olika livsöden och vägar att vandra i detta liv. Vi alla bär på en inre potential med olika syften här på jorden. Vi alla människor upplever både sorg och lycka, är med om tragedier och fantastiska upplevelser. Vissa mer än andra. Allting vi upplever och går igenom är en del av vår livsplan och är även på olika sätt gåvor och lärdomar för oss. Dessa lärdomar och upplevelser är dock inte att blanda ihop med Attraktionslagen och dess lagar. Det som Attraktionslagen däremot gör, är att besvara vår energi i våra olika upplevelser vi går igenom. Den energi vi sänder ut, kommer tillbaka till oss.

 

Önskar du att ha något annat i ditt liv? Eller önskar du att ha ännu mer av det du redan har? Se till att skapa detta med ditt fokus och din fantasi. Inga önskningar är för små eller för stora. Allt vi önskar i livet finns i överflöd i Universum. Det är tillräckligt för oss alla. Felet som många även gör är att de tror att de måste bli framgångsrika för att må bra och vara lyckliga. Det är precis tvärtom. Det är när vi mår bra och lever i positiva vibrationer som vi når framgång. Vi behöver alltså ta hand om oss själva och vårt välbefinnande, för att sedan kunna sända ut det vi önskar mer av i vårt liv. Känner du dig missförstådd och stressad, kommer Universum att sända tillbaka mer upplevelser och personer som bekräftar dessa energier i dig. Känner du dig lycklig och mår bra, kommer Universum även att besvara dessa energier. Medvetandegör dina tankemönster t.ex med hjälp av Yoga. 

 

De flesta framgångsrika personer har använt sig utav denna Universella lag. Ta som exempel Will Smith, Oprah Winfrey, Arnold Schwarzenegger, med flera andra - de alla har använt Attraktionslagen som en del i att nå deras mål. Jag bär själv på många exempel i mitt egna liv, där jag har fått bekräftat att denna universella lag fungerar. Låt inte rädslor, negativa tankar och brist på tillit och tro, stoppa dig från att leva det liv du drömmer om.

 

Tankens kraft är S T A R K. Medvetandegör dina tankar och känslor. Tänk på och föreställ dig hur du vill må och hur det skulle kännas att leva det liv du önskar dig. Lev dig in i känslan och behåll den. Livet är fullt av överraskningar och a l l t finns tillgängligt för dig. Det är endast din fantasi som sätter dina gränser.

 

"Allt är energi. Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande" - Albert Einstein

Kärlek, Fanny